BIOGRAFIJA

dr Zdravko Petković

Hirurg sa velikim domaćim i međunarodnim stažom. Preko 10000 operativnih zahvata iz oblasti estetske, rekonstruktivne i mikrohirurgije. Izuzetno 25-ogodišnje iskustvo iz oblasti mikrohirurgije.

Obrazovanje

1968-1976: Osnovna škola
1971-1976: Osnovna muzička škola
1976-1980: Gimnazija
1981-1982: Medicinski fakultet:
Upisuje se na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 1981. do 1984. nastupao kao profesionalni pevač i muzičar kako bi se izdržavao tokom studija.
20.11.1990: Stiče diplomu "Doktor medicine" na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
26.03.1999: Položio specijalistički ispit iz plastične i rekonstruktivne hirurgije i stekao zvanje Specijaliste iz plastične i rekonstruktivne hirurgije.
Novembar 1990 - novembar 1991: Zaposlen u "Domu zdravlja" Novi Beograd.
Maj 1991. pa nadalje: Započeo volontiranje kao plastični hirurg na Klinici za opekotine i plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Beogradu (kompletna Mikrohirurgija).

STAŽIRANJE

27.05.1992: Završio stažiranje u Kliničkom Centru Srbije u Beogradu, gde nastavlja da radi kao volonter do 22.01.1993. godine.

VIŠE DETALjA

Januar 1993: Dobio kliničku i državnu dozvolu za početak specijalizacije kao plastični hirurg specijalizovan za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju.
01.05.1995: Stalno zaposlen u Kliničkom Centru Srbije u Beogradu.
22.04.1996: Dobio odobrenje za jednogodišnje odsustvo za specijalizaciju u inostranstvu.

iskustvo u inostranstvu

Oktobar 1996-februar 1997: Royal Melbourne Hospital-Australija.

SPECIJALNA IMENOVANjA U INOSTRANSTVU

10.02.1997 – 09.07.1997: Imenovan za počasnog kliničkog asistenta u "Bernard O'Brien" Institutu za mikrohirurgiju, pod upravom "St Vincent's" bolnice u Melburnu, Australiji.
1990-2003: Zaposlenje u privatnim klinikama u Austriji i Srbiji.
01.03.2003: U stalnom radnom odnosu u Kliničkom Centru Srbije u Beogradu (plastična i rekonstruktivna mikrohirurgija).

ZakaZivanje termina

Preko našeg sajta možete izvršiti zakazivanje termina konsultacija, pregleda i operativnih procedura.

Zakažite Postavite pitanje dr Zdravku

    063 219 230        064 226 7364