HIRURGIJA KILE

 • Hirurgija kile


Bruh, kila ili hernija se definiše kao protruzija, prolaps organa trbušne duplje van nje, kroz stečene ili urođene defekte. Kilni otvor nastaje na oslabljenom delu trbušnog zida, to su naćešće i otvori kroz koje prolaze krvni sudovi i nervi.

 • Ingvinalne kile
 • Femoralne kile
 • Pupčane (umbilikalne) kile
 • Epigastrične kile
 • Spigelove kile
 • Male i srednje postoperativne (incizione) kile
 • Sve vrste recidivantnih kila (ponovna operacija nakon 1 ili više neuspešnih prethodnih operacija kile)
 • Operacija ingvinodinije - hroničnog bola nakon operacije preponske kile (triple neurectomia sa ili bez va]enja prethodno postavljene protetske mrežice)

 

ZakaZivanje termina

Preko našeg sajta možete izvršiti zakazivanje termina konsultacija, pregleda i operativnih procedura.

Zakažite Postavite pitanje dr Zdravku

  063 219 230        064 226 7364