KRANIOFACIJALNA HIRURGIJA

  • Kraniofacijalne povrede


Kraniofacijalna hirurgija je spoj između hirurgije lica i vilica i neurohirurgije, pa je izvodi tim specijalista hirurga za neurohirurgiju i hirurgiju lica i vilica ili plastičnu hirurgiju. Ova nova grana hirurgije se bavi urođenim i stečenim deformacijama lobanje i lica, tumorima i traumom baze lobanje i skeleta lica.

Ovo su veoma delikatni hirurški zahvati tokom kojih se kombinovanim pristupom, otvara lobanjska duplja i kosti lica odvajaju od lobanjskih kostiju, remodeluju i ponovo spajaju u jednu celinu, čime se rešavaju problemi najtežih deformacija glave kod dece u ranom uzrastu.

Osim toga se, u slučajevima tumora baze lobanje, kao i teško dostupnih tumora glave, ovim tehnikama omogućava pristup i uklanjanje tumora u potpunosti.

U slučajevima teških povreda sa višestrukim prelomima lica i baze lobanje moguće je spojiti i rekonstrusati kompletni skelet glave, bez rizika od postraumatskih deformacija ili ponekad smrtonosnih meningitisa.

ZakaZivanje termina

Preko našeg sajta možete izvršiti zakazivanje termina konsultacija, pregleda i operativnih procedura.

Zakažite Postavite pitanje dr Zdravku

    063 219 230        064 226 7364