MIKROHIRURGIJA

  • Mikrohirugija


Mikrohirurgija se obavlja pomoću specijalnih instrumenata kao i pomoću mikroskopa, a radi se na izvanredno sišućnim strukturama.

Mikrohirurgija je hirurška tehnika zasnovana na proširenju operativnog polja pomoću operativnog mikroskopa ili posebnih naočara. Pri tome, hirurška terapija problema u strukturama koje se mogu teško vidjeti golim okom, nervi i krvni sudovi, postaje moguća. Mikrohirurgija se može koristiti za oporavljanje krvnih sudova i nerava, i za transplantaciju vaskularizovanih tkiva iz jednog dela tela na drugi. Mikrohirurgija omogućava oporavak ekstremiteta koji su povređeni, kao posledica povrede na radu, saobraćajne nesreće, stakla, pada ili sličnih nesreća,te popravlja delove koji su izgubljeni.

ZakaZivanje termina

Preko našeg sajta možete izvršiti zakazivanje termina konsultacija, pregleda i operativnih procedura.

Zakažite Postavite pitanje dr Zdravku

    063 219 230        064 226 7364