HIRURGIJA ŠAKE

  • Hirurgija šake


Povreda ruke ili šake je u anatomskom i funkcionalnom pogledu vrlo kompleksna. Podjednako je važan svaki njen delić ako se želi postići zadovoljavajuća anatomska i funkcionalna reparacija. Kod povrede ruke odnosno šake treba, u prvom redu pravilno proceniti situaciju za realne mogućnosti njene reparacije. Treba proceniti stepen oštećenja tkiva, od kožnog pokrivača preko neurovaskularnih elemenata, tetiva i koštano zglobnih struktura.

Rekonstruktivna mikrohirurgija u ortopediji i traumatologiji obuhvata akutnu rekonstrukciju na krvnim sudovima, primarnu i sekundarnu neurorafiju, replantacije amputiranih i teško konkvasiranih ekstremiteta, ili delova ekstremiteta, i druge procedure na lokomotornom sistemu i kičmenom stubu. Posebno opravdanje za primenu mikrohirurgije je u lečenju oboljenja i povreda šake i stopala, te rekonstruktivnoj hirurgiji teških slučajeva reumatoidnog artrita.

ZakaZivanje termina

Preko našeg sajta možete izvršiti zakazivanje termina konsultacija, pregleda i operativnih procedura.

Zakažite Postavite pitanje dr Zdravku

    063 219 230        064 226 7364